Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, η allsales.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL της thawte, με κρυπτογράφηση μέχρι 256bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Το πρωτόκολλο SSL είναι παγκοσμίως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που ανταλλάσονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Στις πληροφορίες των στοιχείων του κάθε πελάτη, πρόσβαση έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και όταν αυτό απαιτηθεί για την εξυπηρέτηση του πελάτη.

H allsales.gr δεν θα αποκαλύψει πότε στοιχεία των πελατών της εκτός εάν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση ή δικαστική απόφαση.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν. 2472/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν θέλετε να δείτε το ποστοποιητικό της Thawte, πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο Thawte.